Loading...
Новини 2022-12-29T14:00:35+00:00

Новини

29-12-2022

З 1 січня 2023 р. ЄАПВ видає патенти тільки в електронній формі

ЄАПВ (Євразійське патентне відомство) з 1 січня 2023 р. переходить на видачу євразійських патентів на винаходи та промислові зразки лише у формі електронних документів. Це стосується всіх патентів, які будуть опубліковано починаючи з цієї дати.

При цьому патентовласники без сплати будь-якого мита зможуть отримати євразійський патент на паперовому носії, подавши до ЄАПВ відповідне клопотання після публікації відомостей про видачу патенту.

Свідоцтва про перехід права на євразійські патенти, свідоцтва про продовження терміну дії патентів, як і євразійські патенти з 1 січня 2023 р. видаватимуться також лише у формі електронних документів з можливістю отримання свідоцтва на паперовому носії за клопотанням патентовласника.

Будемо раді надати Вам допомогу у поданні заявок на винаходи та промислові зразки в ЄАПВ та веденні діловодства.

29-07-2022

Процедура отримання євразійського патенту на промисловий зразок

ЄАПВ (Євразійське патентне відомство) продовжує успішно приймати заявки на видачу євразійських патентів на промислові зразки. Починаючи з 1 червня 2021 р. вже видано  близько 150 патентів.

Процедура отримання євразійського патенту на промисловий зразок полягає у наступному:

Після подачі заявки та сплати відповідних  зборів за подачу та експертизу, протягом приблизно 2 тижнів проводиться попередня експертиза, за результатами якої надсилається «Повідомлення про позитивний результат попередньої експертизи». Далі відбувається публікація євразійської заявки та проводиться експертиза по суті. Протягом 2 місяців з дати публікації будь-яка зацікавлена сторона може подати заперечення проти заявки. Після цього, у разі відсутності заперечень та запитів з боку Відомства (або на них успішно надано відповідь), ЄАПВ видає «Повідомлення про готовність видати патент» і   сплачується збір за  реєстрацію, публікацію та видачу патенту. Далі надсилається «Рішення про видачу патенту» та видається Патент.

Загальна процедура отримання патенту на промисловий зразок в ЄАПВ триває близько 4 місяців (у разі безперешкодного проходження процедури).

Наразі подаючи заявку на промисловий зразок у  ЄАПВ можна отримати охорону в 7 країнах (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан).

Якщо Вам потрібна наша допомога у поданні заявок на промислові зразки в ЄАПВ, будь ласка, звертайтесь.

30-04-2021

Набрав чинності Договір про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів Євразійського економічного союзу

26 квітня 2021 року набув чинності Договір від 3 лютого 2020 року про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів Євразійського економічного союзу (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія). Цей документ спрямований на формування регіональної системи товарних знаків, знаків обслуговування та найменувань місць походження товарів ЄАЕС і має низку істотних переваг, включаючи можливість скорочення тимчасових та фінансових витрат на забезпечення правової охорони.

Основні положення Договору передбачають: можливість подання однієї заявки на товарний знак ЄАЕС або однієї заявки на найменування місця походження товару ЄАЕС до будь-якого патентного відомства держав Союзу з подальшим одержанням правової охорони одночасно на території всіх країн ЄАЕС; можливість взаємодії заявника лише з одним Відомством; ведення Єдиного реєстру товарних знаків ЄАЕС та Єдиного реєстру найменувань місць походження товарів ЄАЕС.

Важливо зазначити, що реєстрація товарного знака, знака обслуговування та найменування місця походження товару Союзу має у кожній державі-члені силу національної реєстрації товарного знака, знака обслуговування та найменування місця походження товару.

Виключне право на товарний знак Союзу діятиме з дати його реєстрації та до закінчення 10 років. Цей термін може бути продовжено необмежену кількість разів за умови оплати відповідного мита.

04-03-2021

В Узбекистані скорочують термін реєстрації об’єктів інтелектуальної власності

З 1 квітня 2021 року скасовуються чинні обмеження у законодавстві щодо реєстрації товарних знаків та знаків обслуговування виключно на ім’я юридичних та фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність; запроваджується порядок прискореної експертизи, що скорочує строки державної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності. При цьому попередній пошук за заявкою, яка подається для взяття під охорону об’єктів інтелектуальної власності, проводиться за згодою сторін.

Крім того, у діяльність Агентства інтелектуальної власності впроваджується практика застосування методів аутсорсингу в процесі проведення державної експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності.

26-02-2021

На веб-порталі ЄАПО відкрито фармацевтичний реєстр Євразійського патентного відомства

З 1 березня 2021 року на веб-порталі ЄАПО у відкритому доступі представлений новий інформаційно-пошуковий ресурс – Фармреєстр ЄАПВ, що містить відомості про євразійські патенти, що відносяться до фармакологічно активних речовин, яким присвоєно міжнародні непатентовані найменування (МНН).

У цьому реєстрі будуть представлені актуальні відомості про правовий статус таких євразійських патентів, включаючи інформацію про їхню дію на території держав-учасниць ЄАПК, про здійснені ЄАПВ продовження терміну дії євразійського патенту згідно з правилом 16(5) Патентної інструкції до ЄАПК, про зареєстровані ліцензійні договори, з можливістю прямого виходу на інформацію за даними євразійськими патентами в Реєстрі євразійських патентів та на Євразійському сервері публікацій. Фармреєстр ЕАПВ також включатиме інформацію про реєстрацію лікарських препаратів у державах-учасницях ЄАПК за наявності такої.

Починаючи з 1 березня 2021 року, власники євразійських патентів та їхні представники можуть звернутися до ЄАПВ із клопотанням про включення до Фармреєстру ЄАПВ відповідних євразійських патентів.

Клопотання мають відноситися до євразійських патентів, об’єктом охорони яких є фармакологічно активні продукти (хімічні сполуки, зокрема, описані загальною структурною формулою, біотехнологічні продукти, композиції, комбінації), способи одержання та медичні застосування цих продуктів.

Надана патентовласниками інформація про МНН та євразійські патенти, що відносяться до нього, підлягає включенню до Фармреєстру ЄАПВ після перевірки ЄАПВ такої відповідності.

01-02-2021

В Узбекистані було збільшено патентні мита

З 1 лютого 2021 року базова розрахункова величина в Узбекистані зросла з 223 000 до 245 000 узбецьких сум.

Зважаючи на те, що ставки державних мит в Узбекистані встановлюють у базових величинах, було збільшено патентні мита, які стягуються за дії, пов’язані з реєстрацією та підтримкою у силі/продовженням термінів дії об’єктів інтелектуальної власності.

15-12-2020

Грузинське патентне відомство надає знижку зі сплати мит для заявників

У рамках пакету додаткових заходів, пропонованих Урядом Грузії для підтримки бізнесу під час пандемії коронавірусу (COVID-19), 3 грудня 2020 року голова Сакпатенті (Грузинського патентного відомства) Міндія Давітадзе висунув ініціативу щодо впровадження знижки щодо сплати мит для заявників, надавши на розгляд Кабінету Міністрів проект Постанови Уряду, який визначає правовий порядок внесення змін до розмірів мит.

Згідно з Постановою, розмір знижки для заявників при виборі електронної форми ведення діловодства становитиме 50% замість раніше діючих 20%. Вказана знижка діятиме протягом 6 місяців – з 7 грудня 2020 року до 7 червня 2021 року.

10-12-2020

Євразійський патент на промислові зразки

В даний час ЄАПО (Євразійська патентна організація) активно проводить низку заходів щодо створення євразійської системи правової охорони промислових зразків з метою забезпечення можливості подання та розгляду заявок на видачу євразійського патенту на промисловий зразок у ЄАПВ (Євразійському патентному відомстві).

Так, 8 грудня 2020 року були погоджені проекти частини II «Промислові зразки» Патентної інструкції до Євразійської патентної конвенції та Положення про мита Євразійської патентної організації за юридично значущі та інші дії, здійснювані щодо заявок на видачу євразійських патентів на промислові зразки та євразійських патентів на промислові зразки.

Відправною точкою для впровадження євразійського патенту на промисловий зразок стало прийняття Протоколу про охорону промислових зразків до Євразійської патентної конвенції на дипломатичній конференції в місті Нур-Султан, Республіка Казахстан, 9 вересня 2019 р. Даний Протокол вже ратифікований у наступних країнах-учасницях Євразійської патентної конвенції: Азербайджанській Республіці, Республіці Вірменія, Киргизькій Республіці, Республіці Казахстан та Російській Федерації.

Згідно з прийнятим Протоколом про охорону промислових зразків, промисловим зразком, якому надається правова охорона, визнається рішення зовнішнього вигляду виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, яке є патентоздатним згідно з Патентною інструкцією до Конвенції. Термін дії євразійського патенту на промисловий зразок становить 5 років з дати подання заявки на видачу євразійського патенту на промисловий зразок і може продовжуватися за клопотанням власника євразійського патенту на промисловий зразок щодо території всіх Договірних Держав, на яких патент діє, щоразу на 5. При цьому загальний термін дії євразійського патенту на промисловий зразок не повинен перевищувати 25 років від дати подання євразійської заявки на промисловий зразок.

Створення євразійської системи правової охорони промислових зразків є новим етапом у розвитку євразійської патентної системи та сприятиме зростанню активності заявників щодо захисту промислових зразків у євразійському регіоні.

20-11-2020

IP Trend Eurasia взяла участь у конференції INTA-2020

Керівник нашої компанії Ірина Семченко взяла участь у 142-й конференції INTA (International Trademark Association – Міжнародна асоціація з товарних знаків), що є наймасштабнішим та найвідомішим заходом у сфері інтелектуальної власності, що збирає щороку в одному з призначених міст понад десять тисяч колег з усіх куточків. світу.

Цього року конференція відбулася у період з 16 по 20 листопада та прийняла незвичайний формат у режимі онлайн. Кожен учасник мав можливість відвідати віртуальні інформаційні стенди різних компаній, що надають послуги у сфері інтелектуальної власності, провести ділові та дружні онлайн переговори, а також дистанційно відвідати численні семінари та сесії.

Незважаючи на незвичну для всіх завсідників конференції форму проведення, зустрічі були довгоочікуваними та продуктивними для всіх учасників. Ірина Семченко була дуже рада знову побачитися з колегами, друзями та клієнтами, отримати свіжі знання та поділитися досвідом, набутим за минулий рік.

Команда IP Trend Eurasia висловлює велику подяку організаторам та учасникам конференції за незмінну особливу атмосферу заходу.

До нових зустрічей на INTA!

27-07-2020

Збільшення річних мит за підтримання чинності Євразійських патентів у Туркменістані 

Як повідомляє ЄАПО від 24 липня 2020р. змінено порядок розрахунку розмірів мит за підтримку чинності Євразійських патентів на території Туркменістану та вид валюти, в якій сплачуються ці мита.

Розмір річних мит за підтримку чинності Євразійських патентів в Туркменістані збільшився приблизно на 25% за кожен рік дії охоронного документа.

Порядком також встановлені пільги, які надаються патентовласникам при сплаті річних мит за підтримання чинності Євразійських патентів на території Туркменістану. Фізичні особи, які проживають у Туркменістані, сплачують мита у розмірі 10% від встановленого у туркменських манатах. Юридичні особи, які мають місце розташування на території Туркменістану, сплачують мито, встановлене в туркменських манатах, у повному обсязі. Інші фізичні та юридичні особи сплачують мито, встановлене в доларах США.

Згідно з Положенням про мита Євразійської патентної організації, розрахунки з ЄАПВ можуть бути зроблені в російських рублях, доларах США або євро за курсом Центрального банку Російської Федерації, встановленому ним на дату платежу.

Якщо Вам потрібна наша допомога в оплаті річних мит за підтримку Євразійських патентів, будь ласка, звертайтесь.

22-07-2020

Зміни у законодавстві України у сфері інтелектуальної власності

21 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)». Закон передбачає:

– розширення переліку об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

– можливість будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців з дати публікації відомостей про заявку на винахід;

– можливість визнання прав на винахід та корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post – grant opposition»);

– уточнений порядок надання додаткової охорони прав на винаходи.

Крім того, Верховна Рада України також ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями».

Даним Законом передбачено можливість подання заявки на реєстрацію знака для товарів та послуг в електронній формі, уточнено підстави для відмови у реєстрації або анулювання реєстрації знака для товарів та послуг та порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією (за Мадридською системою), а також Закон передбачає посилення санкцій порушення прав на знаки для товарів та послуг.

Щодо промислових зразків, слід зазначити, що Закон передбачає додатковий критерій охорони здоров’я – індивідуальний характер; правову охорону незареєстрованих промислових зразків; можливість поділу заявки. Слід зазначити, що термін дії прав було змінено і складе не більше 25 років (нині – термін дії прав на промисловий зразок становить 15 років).

Важливим аспектом у рамках ухваленого Закону є також надання можливості досудового скасування свідоцтва на промисловий зразок в Апеляційній палаті, що пов’язане із боротьбою з «патентними зловживаннями».

Усі вищезгадані зміни планується внести до Господарського та Цивільного кодексів, законів «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

20-06-2019

Збільшення розмірів офіційних мит за реєстрацію винаходів, корисних моделей та торгових марок в Україні.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 496 від 12.06.2019, до порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною об’єктів інтелектуальної власності, було внесено такі зміни.

Офіційне мито за реєстрацію винаходу буде збільшено у 2 рази, за реєстрацію корисної моделі – у 3 рази, за реєстрацію торгової марки – у 4 рази.

За подання заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності в електронному вигляді передбачається знижка 20%.

Також варто відзначити збільшення терміну дії патенту на промисловий зразок – з 15 до 25 років.

Постанова набирає чинності з 19 липня 2019 року.

28-05-2019

IP Trend Eurasia взяла участь у щорічній конференції INTA.

З 18 по 22 травня у Бостонському конференц-виставковому центрі (штат Массачусетс, США), відбулася 141-а щорічна конференція INTA (International Trademark Association – Міжнародна асоціація з товарних знаків). Ця конференція є найбільшим та найбільш впізнаваним заходом у сфері інтелектуальної власності, який цього року відвідали понад 11 тисяч спеціалістів з усього світу.

У виставковій зоні конференц-центру нашою компанією вперше було представлено інформаційний стенд «IP Trend Eurasia», де ми мали змогу представити наші послуги та провести численні ділові та дружні зустрічі. Також нам було дуже приємно відвідати різноманітні заходи у рамках конференції та обговорити цікаві теми в галузі інтелектуальної власності у компанії фахівців з інших країн.

Команда IP Trend Eurasia дякує всім учасникам конференції за дружню атмосферу та сподівається на подальші зустрічі.

  

08-04-2019

У Парижі було проведено Тристоронній семінар «Changing IP in Changing Europe».

4-5 квітня 2019 року в Парижі було проведено Тристоронній семінар «Changing IP in Changing Europe», організований французькою, німецькою та польською групами організації AIPPI. Програма Тристороннього семінару включала круглий стіл, під час якого обговорювалися наслідки Brexit, сесію, присвячену товарним знакам, а саме запровадження Директиви про товарні знаки у згаданих трьох країнах, сесію на тему «Штучний інтелект та інтелектуальна власність», сесію про патенти, під час якої особливу увагу було приділено складанню формули винаходу, а також сесію, присвячену іншим новинам у сфері інтелектуальної власності в ЄС.

Олександра Любченка та Дар’я Міхно були раді відвідати Тристоронній семінар, де мали можливість зустрітися з клієнтами та колегами, а також поділитися досвідом у захисті інтелектуальної власності з іншими учасниками.

Міжнародна асоціація із захисту інтелектуальної власності, широко відома під скороченою назвою AIPPI (www.aippi.org), є провідною міжнародною некомерційною організацією, що займається розробкою та вдосконаленням правових режимів для захисту інтелектуальної власності, членами якої на даний момент є понад 9000 осіб з більш ніж 100 країн.

26-02-2019

Ірину Семченко визнано найкращим спеціалістом у категорії «Інтелектуальна власність – Патенти» в Україні.

Керівник нашої компанії Ірина Семченко визнана найкращим спеціалістом у категорії «Інтелектуальна власність – Патенти» в Україні та отримала нагороду «Вибір клієнта 2019» (Client Choice Award 2019) за результатами дослідження міжнародної юридичної організації International Law Office.

Ексклюзивність зазначеного дослідження полягає в тому, що воно ґрунтується виключно на підставі результатів опитувань корпоративних клієнтів з метою визначення спеціалістів, що відрізняються найвищим рівнем обслуговування клієнтів.

Переможці Client Choice Awards 2019 були оголошені та нагороджені під час святкової вечері, яка відбулася у Лондоні 7 лютого 2019 року.

20-07-2018

Опубліковано нову версію Посібника ВОІВ з експертизи.

Нещодавно було опубліковано нову версію Посібника ВОІВ з експертизи, яка стосується класифікації товарів та послуг у міжнародних заявках. Зазвичай такі заявки подаються за процедурою Мадридської системи. У новому Посібнику розкриваються актуальні принципи експертизи, які успішно використовують експерти Мадридського реєстру. Також, у Посібнику зазначено додаткові рекомендації, пов’язані з підготовкою переліку товарів та послуг.

Новий Посібник включає три розділи. У розділі 1 наведено огляд Мадридської системи, а також міжнародної класифікації товарів та послуг, більш відома як Ніцька класифікація. У інших розділах представлені основні принципи класифікації.

01-07-2018

Зміни у вартості офіційних патентних мит у Грузії.

У Грузії внесено зміни у вартість офіційних мит за дії, що стосуються реєстрації та підтримання чинності патентів на винаходи та корисні моделі. Зміни набули чинності 12 червня 2018 року відповідно до Резолюції № 328 Уряду Грузії.

В основному, ці зміни стосуються вартості офіційних мит за підтримання патенту на фармацевтичний засіб або сорт рослини за 21-26 роки. До внесення змін підтримка такого патенту з 21-го року коштувала 100 доларів за один рік. З 12 червня вартість складатиме від 600 до 1100 доларів. Це залежить від року, за який це мито сплачується.

Внаслідок прийняття Резолюції були також внесені наступні зміни: скасування офіційного мита за запитування пріоритету для патенту на винахід або корисну модель; запровадження знижки на 20% за електронне подання заявок на реєстрацію всіх об’єктів інтелектуальної власності та за видачу охоронних документів в електронному вигляді.

25-05-2018

Наша компанія взяла участь у 140-й щорічній конференції Міжнародної асоціації товарних знаків (INTA) у Сіетлі.

Керівник та засновник компанії «Айпі Тренд Євразія» Ірина Семченко взяла участь у ювілейній 140-й щорічній конференції Міжнародної асоціації товарних знаків (INTA) у Сіетлі, США, яка проходила з 19 по 23 травня 2018 року.

Цього року кількість учасників становила понад 10 000 спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, які мали змогу поділитися своїм професійним досвідом та практикою з партнерами та колегами з більш ніж 150 країн. Крім того, під час цієї масштабної події були також організовані різноманітні освітні семінари, круглі столи, виставки, прийоми та неофіційні зустрічі.

Якщо у Вас є питання чи потрібна допомога щодо реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в Україні, РФ, ЄАПО та/або в інших юрисдикціях, будь ласка, звертайтесь – ми будемо раді допомогти!

05-05-2018

Укрпатент опублікував показники спільної діяльності із Міністерством економічного розвитку та торгівлі за І квартал 2018 року.

За даними, опублікованими на сайті Укрпатента, показник активності подання заявок на всі об’єкти промислової власності у І кварталі 2018 року зріс на 14% порівняно з попереднім роком.

Значний відсоток поданих заявок на винаходи становлять іноземні заявники, кількість яких за даними Укрпатента зросла на 11,3%. Лідерами подачі таких заявок є США, Німеччина, Швейцарія, Великобританія, Нідерланди, Італія, Франція, Данія та Китай. Основна частина заявок була подана за такими напрямками як «Лікарські препарати», «Біотехнології», «Тонка органічна хімія», «Хімічна сировина». Усього за І квартал 2018 року було ухвалено 700 рішень на видачу патентів на винаходи.

Щодо поданих заявок на корисні моделі, то в даному випадку Укрпатент відзначає високу активність національних заявників, завдяки чому показник активності поданих заявок зріс на 13%. Усього за І квартал 2018 року було ухвалено 2243 рішення на видачу патентів на корисні моделі.

20-03-2018

Зміни в українському законодавстві покращать правову охорону географічних зазначень

З метою гармонізації чинного українського законодавства про захист прав на географічні зазначення із законодавством Європейського Союзу, 13 березня на засіданні Верховної Ради України було прийнято за основу законопроект №6023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень»

Термін «географічне зазначення» трактується як найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином місцем походження, і хоча б один із етапів його виробництва здійснюється на визначеній географічній території.

Основні положення вищезазначеного документа стосуються умов надання правової охорони географічному зазначенню та причин відмови від такого надання.

Слід зазначити, що вимоги до заявки на реєстрацію було переглянуто, а також внесено деякі зміни для процедури експертизи таких заявок.

Законопроектом передбачено, що товари, для яких заявляється географічне зазначення, повинні відповідати специфікації товарів, погодженій спеціально уповноваженим органом.

17-01-2018

IP TREND EURASIA візьме участь у щорічній зустрічі INTA у Сіетлі 19-23 травня 2018 року

Ми раді повідомити, що 19-23 травня 2018 року на щорічній зустрічі INTA у Сіетлі візьме участь керівник та засновник IP TREND EURASIA, Ірина Семченко.

Якщо ви бажаєте організувати зустріч з нею під час заходу, щоб обговорити питання реєстрації об’єктів інтелектуальної власності на євразійських територіях, наші високоякісні та рентабельні послуги з патентного перекладу, а також можливості та переваги для національних та міжнародних клієнтів по всьому світу, надішліть нам вашу пропозицію про зустріч на info@ip-trend.com.

INTA – некомерційна асоціація, яка налічує більш ніж 7 000 організацій зі 190 країн, метою якої є підтримка та просування товарних знаків та пов’язаної з ними інтелектуальної власності з метою захисту споживачів та сприяння справедливій та ефективній торгівлі. Для одержання додаткової інформації про INTA, будь ласка, перейдіть за посиланням: https://inta.org.