Loading...
Наша команда 2022-11-03T15:41:06+00:00

Спеціалісти

Ірина Семченко

Директор

Здобувши ступінь магістра права інтелектуальної власності та в галузі хімічної технології та інженерії в Харківському державному політехнічному університеті, понад 10 років досвіду в одній з найбільших компаній СНД у сфері ІВ, у своїй повсякденній роботі Ірина працює з різними національними та закордонними клієнтами, надаючи послуги з подання та діловодству заявок на винаходи, товарні знаки та промислові зразки в Україні, Російській Федерації та інших країнах Євразійського регіону, а також консультує клієнтів з питань охорони об’єктів ІВ на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

Ірина також є позаштатним консультантом з інтелектуальної власності великої міжнародної хімічної компанії, а також постійною контактною особою для консультацій з питань охорони прав інтелектуальної власності для сотень національних та зарубіжних клієнтів.

Антон Соклаков

Патентний повірений України, Юрист

Антон отримав ступінь магістра права інтелектуальної власності у Харківському державному політехнічному університеті та другу вищу освіту – ступінь магістра юриспруденції у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Крім консультування клієнтів з національного та міжнародного патентування, Антон також консультує з питань реєстрації та захисту товарних знаків та промислових зразків.

Дар’я Міхно

Спеціаліст з товарних знаків, Юрист

Дар’я здобула ступінь магістра за спеціальністю «Право» у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Отримані знання вона успішно застосовувала та поглибила під час стажувань у двох міжнародних юридичних фірмах, а також працюючи корпоративним юристом у міжнародній FMCG компанії.

Дар’я цікавиться аспектами юридичної діяльності у галузі інтелектуальної власності та постійно вдосконалює свої знання та навички у даній галузі права, а також у діловодстві за товарними знаками на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

Дар’я є відповідальною особою за юридичне консультування національних та зарубіжних клієнтів з питань інтелектуальної власності, підготовку, подання та діловодство національних та міжнародних заявок на товарні знаки. Вона володіє англійською, російською та українською мовами.

Олександра Синяковська

Спеціаліст з інтелектуальної власності

Олександра отримала ступінь магістра з відзнакою за спеціальністю «Двигуни та енергоустановки літальних апаратів» та кваліфікацію інженера-дослідника у Національному аерокосмічному університеті ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», а також ступінь бакалавра за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» у тому самому університеті.

Пропрацювавши понад 5 років в одній з найбільших компаній СНД у сфері ІВ, вона отримала великий досвід та всебічні знання у діловодстві заявок на винаходи, корисні моделі та промислові зразки на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

Основні обов’язки Олександри в компанії полягають у проведенні патентних пошуків, веденні діловодства за заявками на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, включаючи підготовку відповідей на запити експертизи, складання та подання заперечень та апеляцій до патентних відомств, а також консультація клієнтів з питань охорони об’єктів ІВ на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

Олександра володіє англійською, російською та українською мовами та є активним учасником міжнародних конференцій у сфері ІВ.

Наталія Куйко

Спеціаліст з інтелектуальної власності, Перекладач

Наталія отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» у Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут».

Свою діяльність у галузі інтелектуальної власності Наталія розпочинала як патентний перекладач в одній з міжнародних компаній у галузі інтелектуальної власності, де вона набула значного досвіду у перекладі патентних заявок у різних галузях техніки (машинобудування та електроніка), опанувавши сучасні інструменти автоматизованого перекладу (CAT). Надалі Наталія також почала займатися діловодством заявок на видачу патенту як для національних, так і міжнародних клієнтів, проводячи аналіз запитів по суті від Експертів та готуючи відповіді на ці запити з високим ступенем успішного результату одержання патенту не лише в Україні, Росії, Євразії, але також в Америці та Європі.

У нашій компанії Наталія відповідає за патентний переклад, координуючи завдання з перекладу між нашими штатними та позаштатними патентними перекладачами, відстежуючи та забезпечуючи якість та своєчасну доставку виконаних перекладів нашим клієнтам, а також займається діловодством заявок.

Валерія Лямзенко

Спеціаліст з інтелектуальної власності, Перекладач

Валерія отримала диплом бакалавра з теорії та практики перекладу у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та за спеціальністю “Право” у Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля. У березні 2017 року вона успішно пройшла стажування у Західному коледжі Фінляндії. У листопаді 2017 року Валерія стала переможцем обласного конкурсу наукових праць із удосконалення діяльності прокуратури України.

Її досвід у перекладі юридичної документації дозволяє надавати нашим клієнтам точний, своєчасний та якісний переклад юридичних документів. Валерія дає рекомендації щодо належної розробки правових документів, а також здійснює їх перевірку з юридичного погляду.

Валерія також бере участь у роботі з ведення патентного діловодства. Володіє російською, українською, англійською та німецькою мовами.

Аркадій Марченко

Перекладач

Аркадій отримав диплом магістра за спеціальністю «Генетика», закінчивши на відзнаку кафедру «Генетики та цитології» біологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, і має більш ніж 10-річний досвід перекладу з англійської на російську та українську мови.

Під час своєї роботи в одній із найбільших юридичних фірм у сфері інтелектуальної власності Євразійського регіону Аркадій удосконалив свої навички та знання у галузі патентного перекладу.

Він також має практичний досвід у прикладній науці: проводив безліч лабораторних досліджень, брав участь у розробках методик та проведенні біологічних експериментів у галузі отримання рекомбінантних білків та біомолекулярних досліджень в одному з НДІ та у приватній комерційній лабораторії.

Аркадій професійно володіє основними САТ-системами та спеціалізується на перекладах патентних заявок, специфікацій, інструкцій клієнтів та запитів від патентних відомств, посібників, протоколів, анотацій до лікарських засобів, статей тощо у галузі природничих наук. Він володіє англійською, російською, українською мовами.

Людмила Коваленко

Бухгалтер

Пропрацювавши 15 років у міжнародній контрактній дослідницькій компанії, Людмила здобула безцінний досвід у галузі бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту.

У нашій компанії в обов’язки Людмили входить обробка бухгалтерської документації, оперативне проведення та реєстрація угод з клієнтами, партнерами та патентними відомствами, а також ведення кадрового діловодства, забезпечення внутрішнього контролю та ефективності процедур та процесів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Володіє російською, українською, англійською мовами.